Game Đố Vui

Game Đố Vui

Game đố vui là một trò chơi , bài toán hoặc đồ chơi kiểm tra sự khéo léo hoặc kiến ​​thức của một người . Trong một câu đố, người giải được kỳ vọng sẽ ghép các mảnh lại với nhau một cách hợp lý để đi đến giải pháp chính xác hoặc thú vị của câu đố. Có nhiều thể loại câu đốvui khác nhau, chẳng hạn như câu đố ô chữ, câu đố tìm kiếm từ, câu đố số, câu đố quan hệ và câu đố logic. Các câu đố thường được tạo ra để trở thành một hình thức giải trí nhưng chúng cũng có thể nảy sinh từ các vấn đề toán học hoặc logic nghiêm trọng . Trong những trường hợp như vậy, giải pháp của họ có thể là một đóng góp đáng kể cho nghiên cứu toán học.

Thể Loại Games