Game Chiến Tranh

Game Chiến Tranh

Game chiến tranh là một trò chơi chiến thuật trong đó hai hoặc nhiều người chơi chỉ huy các lực lượng vũ trang đối lập trong một mô phỏng thực tế của một cuộc xung đột vũ trang.  Game chiến tranh có thể được chơi để giải trí, để đào tạo các sĩ quan quân đội về nghệ thuật tư duy chiến lược hoặc để nghiên cứu bản chất của các cuộc xung đột tiềm ẩn.

Nhiều game chiến tranh tái hiện các trận chiến lịch sử cụ thể và có thể bao gồm toàn bộ cuộc chiến tranh hoặc bất kỳ chiến dịch, trận chiến hoặc giao tranh cấp thấp hơn nào bên trong chúng. Nhiều trận mô phỏng chiến đấu trên bộ, nhưng cũng có những trận chiến dành cho hải quân và không quân.

Thể Loại Games