Game Thể Thao

Game Thể Thao

Game thể thao là trò chơi điện tử mô phỏng việc luyện tập các môn thể thao. Hầu hết các môn thể thao đã được tái tạo bằng trò chơi, bao gồm thể thao đồng đội, điền kinh, thể thao mạo hiểm và thể thao chiến đấu. Một số trò chơi nhấn mạnh việc thực sự chơi môn thể thao này (chẳng hạn như FIFA, Pro Evolution Soccer và Madden NFL), trong khi những trò chơi khác nhấn mạnh vào chiến lược và quản lý thể thao (chẳng hạn như Football Manager và Out of the Park Baseball).

Thể loại này đã phổ biến trong suốt lịch sử của trò chơi điện tử và có tính cạnh tranh, giống như các môn thể thao trong thế giới thực. Một số loạt trò chơi có tên và đặc điểm của các đội và người chơi thực, và được cập nhật hàng năm để phản ánh những thay đổi trong thế giới thực. Game thể thao là một trong những thể loại lâu đời nhất trong lịch sử trò choi điện tử.

Thể Loại Games