Game Trí Tuệ

Game Trí Tuệ

Game trí tuệ là trò chơi kỹ năng đòi hỏi trí tuệ và nỗ lực nhận thức đáng kể. Game trí tuệ có thể chủ yếu dựa trên kiến thức rộng hoặc sâu, trong đó bài kiểm tra chính là khả năng ghi nhớ và nhớ lại của người đó. Chúng có thể được chơi bởi một người duy nhất, bởi hai người thi đấu với nhau, bởi một số người cùng thi đấu với nhau hoặc bởi các đội mỗi đội thi đấu với tất cả những người khác.

Chúng cũng có thể bao gồm một mức độ giải quyết vấn đề đáng kể, nơi các câu đố khó hiểu cần được giải quyết hoặc nhiều chuỗi di chuyển được lên kế hoạch. Trong các trò chơi có hai người chơi trở lên, hiểu biết tốt về tâm lý có thể hữu ích và có lẽ cũng có thể khéo léo trong việc gian dối.

Thể Loại Games