Game Phiêu Lưu

Game Phiêu Lưu

Game phiêu lưu là một trò chơi điện tử trong đó người chơi đóng vai nhân vật chính trong một câu chuyện tương tác được thúc đẩy bởi hoạt động khám phá hoặc giải câu đ. Sự tập trung vào câu chuyện của thể loại này cho phép nó thu hút rất nhiều từ các phương tiện truyền thông, văn học và phim dựa trên tường thuật khác, bao gồm nhiều thể loại văn học.

Nhiều game phiêu lưu được thiết kế cho một người chơi, vì sự nhấn mạnh vào cốt truyện và nhân vật này khiến cho việc thiết kế nhiều người chơi trở nên khó khăn.  Khi chơi game phiêu lư, bạn sẽ không bao giờ biết mình sẽ nhận được gì.

Thể Loại Games